صفحه اصلی

      کارآفرینی- گردشگری

      درباره پیشاهنگی

      گالری تصاویر

      آموزش

      پیشاهنگی شهر تهران

      پیشاهنگی استانها

      ثبت نام

      تماس باما

 

درباره پیشاهنگی

سازمان پيش‌آهنگـي ايران با اخذ مجوز از وزارت كشورـ در اجراي ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استناد مصوبه شماره 12608/ت 27367 هيات محترم وزيران در مورخ 9/11/81 طي شماره 110071/82 در تاريخ 27/10/82 به ثبت رسيده كه در زمينه مشاركت، رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي، فكري، اجتماعي و معنوي آنان فعاليت مي‌نمايد
پيشاهنگي نهضتي است براي تربيت جوانان و نوجوانان ،آموزشي است براي زندگي، مكمل مدرسه و خانواده، همگاني، داراي تفريحاتي سالم و سرگرمي هدفمند، داوطلبانه ، تجربه ارزشمند وتحولي براي خوب زندگي كردن جوانان بنحوي كه آنان بتوانند با برخورداري ازاين تربيت، اعضا مفيدي براي جامعه بشوند وهريك جاي مناسبي درآن اشغال كنند و جامعه بشري را از مسالمت و رفاه برخوردار سازند به منظور:
1.مشاركت‌ در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعداد‌هاي جسمي، فكري, اجتماعي و معنوي آنان
2.ارتقا سطح اطلاعات و مهارت‌هاي فني ، علمي ،اجتماعي ، ورزشي اخلاقي, مذهبي, هنري و گردشگري
3.استفاده از پتانسيل نيروي جوان در جهت اجراي طرح‌ ها و برنامه‌هاي سازنده و عام المنفعه
4.تربيت وهدايت نوجوانان و جوانان در جهت خدمت رساني و پيشرفت جامعه و داشتن يك‌ زندگي‌ مفيد و سازنده

                     چند لینک مهم:

سوگند
منش، شیوه و افکار
اساسنامه
فعاليت‌ها
نمودار سازمانی
برنامه ها
فعالیت ها
نمودار سازمانی

 

 
 

اصول و مباني پيش آهنگي

اصل اول: انجام وظيفه نسبت به خدا
1- اعتقاد به وجود خداوند از راه انديشه و تفكر و استدلال
2- اعتقاد بر حقانيت فرستادگان خداوند
3- قبول اصول و مقررات ديني و عمل به أنها
4- پرهيز از اعمالي كه از جانب خداوند و دستورات ديني منع شده

اصل دوم: انجام وظيفه نسبت به ميهن
1- احترام به قانون اساسي و مقررات مملكتي
2- قبول مسئوليت در خدمات اجتماعي و عضو مفيد بودن براي اجتماع
3- دفاع از منافع ملي و عمومي

اصل سوم: خدمت به ديگران
1- احترام به انسانيت و دوست داشتن همنوع خود
2- احترام به منافع و مايملك ديگران
3- سعي در بالا بردن ارزشهاي معنوي براي امكان خدمت به ديگران
4- انتظار نداشتن مزد و پاداش در مقابل خدمت به ديگران

اصل چهارم: دوستي , خواهري , برادري جهاني
1- سعي در كسب اطلاعات عمومي بيشتر درباره ساير ملل
2- قبول و احترام منشور سازمان ملل مختلف
3- سعي در ايجاد ارتباط از طريق مكاتبه و دوستي با افراد ساير ملل از راه مسافرت و شركت در اجتماعات بين‌المللي

اصل پنجم: اعتقاد به مفاد سوگند و منشهاي پيشاهنگي (قانون پيشاهنگي )
1- درك صحيح و كامل معني و مفهوم سوگند پيشاهنگي
2- در نظر داشتن مواد سوگند و منشهاي پيشاهنگي در همه حال

اصل ششم: عضويت داوطلبانه و افتخاري
1- پرداخت حق عضويت از روي ميل و رغبت
2- قبول خدمت و وظيفه در تشكيلات پيشاهنگي بصورت داوطلبان در حد توانائي
3- درك اثرات و منافع وابستگي و همبستگي به تشكيلات پيشاهنگي و اساس وابستگي به أن

اصل هفتم: وابسته نبودن به هيچ يك از احزاب سياسي

اصل هشتم: دارا بودن برنامه هماهنگ براي تربيت نوجوانان و جوانان

 
   

Copyright © Intelligent Trade System Co. Ltd. www.33th.com